Екип Контакти

Изследвания

Покажи

Измерване и анализ на зрителната острота (централното зрение)

Централното зрение е тази функция на очите ни, която използваме при поглед надалече. Способност, която позволява четене на книги (наблизо и далеч), гледане на телевизия и компютри. Изследването на тази способност е пряко свързана с изследване на необходимостта от очила или други помощни средства.
Покажи

Измерване и анализ на периферното зрение

Периферното (странично) зрение е тази част на зрението, която позволява да се наблюдават обекти, разположени извън централната ос. Например, когато четем книга, ние използваме централното зрение за проследяване на думите. Едновременно с това ние виждаме, както началото така и края на страницата, но също можем да видим и кой влиза в стаята. С помощта на периферното зрение се ориентираме при каране на кола, за движението на заобикалящите ни обекти. Изследването на периферното зрение позволява да се диагностицират и проследят редица процеси, засягащи зрителните пътища и центрове.
Покажи

Анализ на вътреочното налягане

Вътреочното налягане (ВОН) се формира от производството на течност, от нейната циркулация и от оттичането ѝ. ВОН поддържа очния тонус и неговото измерване е важна информация за редица очни заболявания, например при глаукома.
За пациентите на екипа - измерването на ВОН, се извършва като напълно безплатна услуга.
Покажи

Ултразвукови иследвания

Използването на ултразвук (УЗ) води началото си след потъването на кораба ”Титаник”. През Първата и Втората Световна Война, е използван за откриването на подводници. Засеченото време между излъчването на ултразвук и завръщането на ехото позволява откриването им. Прилепите се ориентират за наличие на препяствия пред тях по време на полет, без необходимост от зрение.
В медицината за първи път братя Dussic през 1956 г прилагат УЗ за визуализиране на мозъчните вентрикули. В офталмологията УЗ навлиза след 1958 (Oksala и Lethinen).
Проф. Танев е един от основните внедрители на УЗ диагностиката в България (1966). По негова технология, съвместно с инж. Проф Даскалов (1982) в МА е разработена и произведена диагностична апаратура „Ophtason”, от която са закупени 61 бройки.
В света на медицината УЗ се изпозва за определяне на дълбочина и позиция на обекти в тъканите. Особената структура на окото позволява да се използва за анализ при различни заболявания (кръвоизливи, катаракта, тумори и др. ) и измервания на очните тъкани. УЗ е основен метод при изчисляване на вътреочни лещи.
Покажи

ОСТ (оптична кохерентна томография)

Оптичната кохерентна томография е високо информативен, неинвазивен метод за анализ на очните структури. ОСТ демонстрира вертикални срезове с висока резолюция (до 5 μm) и предлага незаменима информация за състоянието на ретината. Методът позволява детайлно анализиране на преден и заден очен сегмент. Предимствата на ОСТ, като неинвазивност и висока информативност, поставят ОСТ под номер 1 за визуализиране на ретина и зрителен нерв.
Покажи

Изследване и анализ на кръвоносните съдове и хориоретината (флуоресцеинова ангиография)

Окото притежава специфично кръвоснабдяване. Използването на багрила (натриева сол на флуоресцеина – изследване известно като флуоресцеинова ангиография), позволява да се визуализират, както съдовете , така и структурите на хориоретината над 15 m. Прилаганите багрила, които са водоразтворими, се екскретират от организма за по-малко от 24 ч. Редица заболявания засягат кръвоносните съдове на окото, например високо кръвно налягане, диабет и др. Навременната оценка на съдовете позволява да се съхрани зрението от необратими увреждания.
Покажи

Микроскопия на роговица

Най-предната част на окото се нарича роговица. Основна характеристика на роговицата е нейната прозрачност, форма, размери, дебелина, брой клетки и др. Това се извършва чрез ОСТ (оптична кохерентна томография) на преден очен сегмент и ендотелна микроскопия. Въз основа на тези изследвания екипът прави анализ на състоянието на роговицата. Този анализ е основен при предстояща вътреочна хирургия. Той е определящ фактор при подбора, както на оперативна техника, така и на адекватни вискоеластични субстанции, както и на други консумативи, напр. Този анализ е основен при избора на хирургията на катарактата при конкретен пациент, дали да бъде с лазер, или с ултразвук, или с друга техника.
Покажи

Регистрация и анализ на отделните очни структури

Дигиталната фотография на различни елементи – клепачи, роговица, конюнктива, ирис и др. позволява да се проследяват в динамика разнообразни състояния. напр. при пигментирани зони и увреждания, съмнителни за тумор, е възможно да се проследят във времето чрез дигитални изображения.
Покажи

Ендоскопия

Ендоскопията представлява директно наблюдение и третиране на вътреочни структури независимо от прозрачността на очните среди. С оптични влакна се влиза в окото през отвори с клапанен характер и се изследват желани зони. Манипулацията е безшевна. Изображенията се наблюдават на телевизионен екран. Системата е без алтернатива за зоните под ириса или крайната периферия на ретината. Единствено ендоскопски е възможно да се проследи дренажната система на сълзите.
Засега тези изследвания се извършват единствено от екипа на проф.Танев.
Покажи

Комплексни услуги

Медицински услуги, свързани с хронични заболявания на окото, налагащи продължително наблюдение и етапно лечение.
За този вид услуги се предвиждат съответни намаления на цените от 30%.

Най-чести очни заболявания, налагащи продължително наблюдение и етапно лечение :
  • Диабет и неговите усложнения.
  • Всички форми на глаукомата.
  • Катаракта.
  • Възпалителни заболявания.
  • Съдови заболявания (оклузии на артерии и вени).
  • Рефракционни аномалии (динамика на очилата).
  • Други нужди на пациентите, включително и според тяхната преценка.
© 2012 Очна клиника Зрение